Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Výročná správa

 

Výročná správa za rok 2011

 

I.       Základné údaje

Názov: Materské centrum Slnečnica

Právna forma: občianske združenie

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 7.3.2011

Korešpondenčná adresa: L. Svobodu 15, 909 01 Skalica

Prevádzka: Mallého 2, 909 01 Skalica

Email: mcslnecnica@gmail.com

Web: www.mcslnecnica.weblahko.sk

IČO: 42165105

Číslo účtu: 4014440654/7500

Členstvo: sympatizant ÚMC

Zamestnanci: žiadny

Financie: MC Slnečnica financuje svoju činnosť predovšetkým z členských a vstupných príspevkov a darov. Účtovníctvo v MC Slnečnica viedla v roku 2011 bez nároku na honorár členka, Ing. Adriana Horvátová. Všetky podklady sú k dispozícii k nahliadnutiu oprávneným osobám.

Štatutárna zástupkyňa: Andrea Adamovičová

                                     Margita Kojšová

 

II.    Činnosť MC Slnečnica

Občianske združenie MC Slnečnica je dobrovoľné, záujmové, nepolitické a verejnoprospešné združenie občanov, združujúce prevažne mamy a otcov     na materskej dovolenke.

Cieľom MC Slnečnica je umožniť ženám a mužom na materskej dovolenke relaxáciu od stereotypného života, vytvorenie priestoru pre diskusiu, neformálne rady, vzájomnú psychickú pomoc či podporu. Pre deti má materské centrum nevyčísliteľnú hodnotu v rozvíjaní schopnosti nadväzovať priateľské kontakty s novými deťmi, učí ich deliť sa o hračky, rozvíjať svoje sociálne či tvorivé cítenie za prítomnosti ich najbližšej osoby – matky/otca. Zároveň im pomáha v osamostatňovaní sa.

MC Slnečnica je pre verejnosť otvorené v utorok a štvrtok v dopoludňajších hodinách. V tomto čase je rodičom a deťom k dispozícii herňa s programom. V roku 2011 bola herňa otvorená 53x. Priemerne prišlo 6 mám s 1 dieťaťom.

K 31.12.2011 malo MC Slnečnica 16 členiek.

Ponuka programu v herni:

·       tvorivé dielničky pre deti

·       tvorivé dielničky pre mamy

·       narodeninové oslavy detí

·       odborné prednášky z oblasti výchovy, medicíny, psychológie, výživy

·       prezentácia výrobkov a služieb

·       príležitostné aktivity (sv. Mikuláš)

·       spontánna hra

 

Iná ponuka:

·       prednáška a diskusia s odbornou laktačnou poradkyňou

·       prednáška a diskusia o tradičnej Čínskej medicíne

·       kurz anglického jazyka pre mamy na materskej (za prítomnosti detí)

 

III.  Ľudia v MC Slnečnica

Predsedníctvo v MC Slnečnica v roku 2011:

Predsedníčka: Andrea Adamovičová

Kompetencie: štatutárna zástupkyňa, komunikácia s mamami, tvorivé dielne, prezentácia a prevádzka MC

Podpredsedníčka: Mgr. Margita Kojšová

Kompetencie: štatutárna zástupkyňa, komunikácia s Mestom Skalica, koordinátorka aktivít, aktualizácia web stránky, prezentácia a prevádzka MC

Hospodárka (účtovníčka): Ing. Adriana Horvátová

Kompetencie: účtovníctvo, prevádzka MC

 

IV.  Priestorové a materiálne vybavenie

MC Slnečnica od začiatku svojej existencie (marec 2011) využíva priestory v budove na Mallého 2, ktoré má v prenájme od SMM Skalica. MC Slnečnica užíva 3 miestnosti Centra voľného času (učebňa, herňa, telocvičňa) a príslu-šenstvo (toaleta, kuchynka).

V herni a učebni sú k dispozícii detské stoly a stoličky, detské koberce, šmykľavka, prebaľovacie pulty. Počiatočnú výbavu hračiek dostalo MC Slnečnica darom, ostatné kúpilo z príspevkov od mamičiek. V telocvični je podlaha pokrytá penovým veľkým športovým puzzle, ktoré je veľmi vhodné aj pre loziace deti. Časť vybavenia kuchynky tiež prislúcha MC: poháre, kanvica na čaj, utierky a uteráky. Na spotrebnom materiály (toal. papier, farba do tlačiarne, papiere, pastelky,...) sa MC Slnečnica tiež spolupodieľa.

 

V.   Finančná správa

Hlavné príjmy MC Slnečnica:

·       vstupné, členské a dobrovoľné príspevky

·       sponzorské príspevky

·       platby za platené kurzy

Činnosť MC Slnečnica nie je dotovaná pravidelným príspevkom štátnych ani iných organizácií.

Hlavné výdavky MC Slnečnica:

·       prevádzkové náklady (nájom)

·       správne poplatky, pečiatka

·       spotrebný materiál a občerstvenie

·       hračky a didaktické pomôcky

·       webová stránka

 

VI.  Spolupráca s ďalšími inštitúciami

V roku 2011 bolo MC Slnečnica sympatizantom Únie materských centier. Vďaka tomu mohlo po prvýkrát v Skalici organizovať Míľu pre mamu (zodpovedná osoba: Margita Kojšová).

 

VII.  Plán aktivít na rok 2012

·       Pokračovať v pravidelných aktivitách (herňa, prednášky, diskusie, dielničky, narodeninové oslavy, spontánne hry)

·       Úprava a skrášlenie priestorov

·       1. Narodeniny Slnečnice (marec 2012)

·       Míľa pre mamu (máj 2012)

·       Zmena predsedníctva

 

VIII.  Ďakujeme

Za finančnú podporu v roku 2011 ďakujeme sponzorom, ktorí nám pomohli organizovať Míľu pre mamu 2011 (ÚMC, Protherm, Lark, Lekáreň Sv. Michala, Pernikárstvo Jo-pe-ja, Delphi, Michael o.z., KOHI, Drogéria DM, Umelka, Grafobal, Slov. sporiteľňa, MŠ prac. Hviezdoslavova).

Za nákup spotrebného materiálu do tvorivých dielničiek i na úpravu MC Slnečnica ďakujeme občianskemu združeniu Michael v Skalici.

Za finančný dar na organizáciu Míle pre mamu 2012 ďakujeme občianskemu združeniu KVARTETO v Skalici.

 

 

 

 

TOPlist