Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zápisnica č. 3

 

Zápisnica č. 3

Z valného zhromaždenia Materského centra Slnečnica, ktoré sa konalo dňa 19.1.2012 v materskom centre.

Prítomní: Helena Androvičová, Katarína Valachovičová, Margita Kojšová, Zuzana Kríčková, Marcela Škvoráková, Andrea Adamovičová, Renáta Nikodémová, Svetlana Hlaváčová, Mirka Kuklišová, Jana Kocianová

 

Program:

1.     Privítanie

2.     Aktivity materského centra v r. 2011

3.     Míľa pre mamu 2011

4.     Hospodárenie v r. 2011

5.     Schválenie členského príspevku

6.     Zabezpečovanie chodu MC Slnečnica

7.     Plán činností na rok 2012

8.     Diskusia

9.     Záver

 

2. Aktivity materského centra v r. 2011

Podpredsedníčka M. Kojšová zhodnotila prítomným uplynulý rok nasledovne:

MC Slnečnica oficiálne začalo svoju činnosť 7.3.2011, kedy sa stalo občianskym združením. Herňa bola pre verejnosť otvorená v utorky a štvrtky v dopoludňajších hodinách, v popoludňajších hodinách len občas podľa programu (prednáška a diskusia s laktačnou poradkyňou, prednáška o tradičnej Čínskej medicíne, tvorivá dielnička s Umelkou). Celkovo bola herňa otvorená 53x (s výnimkou mesiacov jún, júl, august a september), priemerne ju navštívilo 6 mám s 1 dieťaťom.

Medzi pravidelné aktivity patrí:

-         herňa (ako spontánna hra, ale aj s programom podľa rozpisu, ktorý býva zverejnený na web. stránke – prednášky, narodeninové oslavy, dielničky, Sv. Mikuláš,...)

-         údržba hračiek, kobercov, príslušenstva (podľa potreby a hračky spravidla každé 2 mesiace)

V decembri 2011 sa M. Kojšová zúčastnila stretnutia rodinných a materských centier v Trnave, ktoré organizovala ÚMC.

M. Kojšová informovala aj o vzniku webstránky materského centra (september 2011) a zároveň vyzvala prítomných k pomoci a jej vylepšeniu.

 

3. Míľa pre mamu 2011

Minulý rok bolo MC Slnečnica sympatizantom ÚMC a s jeho pomocou organizovalo po prvýkrát v meste Skalica Míľu pre mamu (rodinne strávené popoludnie s podstatou prejdenia trasy dĺžky 1 míle za účelom oslavy Dňa matiek). Z vlastných zdrojov financovalo 53,30 Eur (poplatok do ÚMC = 33Eur, pečiatka MC Slnečnica = 9,82Eur, spotrebný materiál = 10,48Eur).

Ostatné výdavky pokryli financie od sponzorov a darcov nasledovne:

Protherm (50Eur) – nákup korálok na navliekanie

Delphi (100Eur) – nákup materiálu na výrobu darčekov pre mamu v Umelku

Michael, o.z. (75Eur) – nákup perníkových srdiečok

MŠ Skalica, prac. Hviezdoslavovo – program, poníky, areál

Pernikárstvo JO-PE-JA, Lekáreň sv. Michala, Lark, Drogéria DM, Kohi, Umelka, Sl. sporiteľňa, Grafobal  - vecné dary

Akciu organizoval míľový tím v zložení: Michael Hlupiková, Helena Androvičová, Katarína Valachovičová a Margita Kojšová

Zapojených bolo 38 ochotných dobrovoľníkov vrátane detí zo Zeleného domu, ktoré rozdávali darčeky po absolvovaní trasy v cieli.

 

4. Hospodárenie v r. 2011

Účtovníctvo v r. 2011 viedla bez nároku na odmenu spoluzakladateľka MC Slnečnica Ing. Adriana Horvátová. Podrobný prehľad je na vyžiadanie k dispozícii.

Stav k 31.12.2011 bol nasledovný:

Pokladňa: 55,88 Eur (príjem: 509,23Eur, výdaj: 453,39Eur)

Účet: 295,84 Eur (vklad, dary)

V r. 2011 sa MC Slnečnica zapojilo do verejnej zbierky Ďakujem, že si mama, ktorú organizovala ÚMC. Vďaka nej prijme centrum financie vo výške 80Eur.

Hlavné príjmy MC Slnečnica:

-         vstupné, členské a dobrovoľné príspevky

-         sponzorské príspevky

-         príspevky za platené kurzy

Hlavné výdavky MC Slnečnica:

-         nájom

-         správne poplatky, pečiatka

-         webová stránka

-         hračky a didaktické pomôcky

-         spotrebný materiál a občerstvenie

 

5. Schválenie členského príspevku

Navrhovaný členský príspevok vo výške 5Eur/5 mesiacov jednohlasne schválili všetci prítomný bez pripomienok.

 

6. Zabezpečovanie chodu MC Slnečnica

V roku 2011 bola zodpovednosť rozdelená nasledovne:

Margita Kojšová – organizácia aktivít, oslovovanie sponzorov, aktualizácia webky a facebooku, formality (sledovanie faktúr, platenie poplatkov)

Andrea Adamovičová – pokladňa, hospodárenie, tvorivé dielničky

Adriana Horvátová – účtovníctvo

Spoločne s niektorými členkami – údržba hračiek, uterákov, utierok,...

M. Kojšová vyzvala mamičky k spolupodieľaní sa na chode MC najmä kvôli jej odchodu do zamestnania.

 

7. Plán činností na r. 2012

K najbližším plánom MC Slnečnica patrí:

-         skrášlenie herne (február 2012) - svojpomocne

-         príprava Míle pre mamu 2012 (od februára 2012) – míľový tím: K. Valachovičová, A. Adamovičová, M. Chytilová, M. Kojšová

-         oslava 1. narodenín MC Slnečnica (marec 2012)

-         pokračovanie v hľadaní lektorky na vyučovanie detskej angličtiny

-         pokračovanie v herni, prednáškach, tvorivých dielničkach

-         narodeninové oslavy (raz za 2 mesiace)

-         sanitárny deň (raz za 2 mesiace)

Plánované výdavky:

-         členstvo v ÚMC: 66Eur

-         vrátenie vkladu zakladateľa: 66Eur

-         platby za nájom

-         platba za webstránku na pol roka: 14,33Eur

-         bežné výdavky ako občerstvenie, drobný nákup

-         MPM 2012

 

8. Diskusia

V diskusii mamičky navrhli možnosť využívať bazén na 2. Základnej škole. Možnosti preverí p. Adamovičová.

 

9.Záver

Na záver valného zhromaždenia poďakovala M. Kojšová prítomným za účasť.

 
 
 
 
 

.cke_skin_office2003{visibility:hidden;}

TOPlist