Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zápisnica č.1

Zápisnica č. 1

z valného zhromaždenia Materského centra (MC) Slnečnica, ktoré sa konalo 15.3.2011 v materskom centre.

Prítomní: Mgr. Margita Kojšová, Andrea Adamovičová, Ing. Adriana Horvátová, Katarína Valachovičová, Jana Kocianová, Andrea Gregorová, Andrea Vičanová, Dana Kvaltínová

Program:

 1. Privítanie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba orgánov MC
 4. Schválenie členského príspevku na rok 2011
 5. Plán činností MC do konca júna 2011
 6. Záver

2.

Schválenie programu

Navrhovaný program bol schválený hlasmi všetkých prítomných účastníkov zhromaždenia.

 

3.

Voľba orgánov MC

Predseda – zastupuje MCS navonok a pred orgánmi a organizáciami

 • Má právo konať v mene MCS a podpisové právo a to tak, že za názvom OZ-MC slnečnica pripojí svoj podpis
 • Je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia súvisiace s bežným a riadnym chodom MCS

Navrhovaná Andrea Adamovičová bola schválená ako predseda hlasmi všetkých prítomných účastníkov.

 

Podpredseda – zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v rozsahu ním určenom. Má podpisové právo za MCS a to tak, že za názov OZ-MC Slnečnica pripojí svoj podpis. Navrhovaná Mgr. Margita Kojšová bola schválená ako podpredseda hlasmi všetkých prítomných účastníkov.

 

Hospodár – pripravuje rozpočet MCS, vedie účtovníctvo a evidenciu príjmov a výdajov MCS. Navrhovaná Ing. Adriana Horvátová bola schválená ako hospodár hlasmi všetkých prítomných účastníkov.

 

Revízna komisia – pozostáva z dvoch riadnych členov MCS, je volená valným zhromaždením, na základe odporúčania predsedníctva. Navrhované Katarína Valachovičová a Jana Kocianová boli schválené hlasmi všetkých prítomných účastníkov.

 

4.

Schválenie členského príspevku na rok 2011

Navrhovaný členský príspevok na pol šk. roka vo výške 5 Eur bol schválený všetkými zúčastnenými členkami.

Poplatok za vstup do centra bol schválený vo výške 0,50 Eur pre člena a 1 Eur pre nečlena.

5.

Plán činností MC do konca júna 2011

 • Dopoludňajšia a popoludňajšia herňa
 • Jazykové kurzy (anglický jazyk pre mamičky s deťmi)
 • Pohybové aktivity pre deti
 • Odborné prednášky
 • Karneval pre deti
 • Čítanie deťom z kníh
 • Výroba veľkonočnej dekorácie
 • Oslava ku Dňu matiek, Míľa pre mamu
 • Oslava Dňa detí a otcov

 

Zapísané dňa: 15.3.2011

 

Zapisovateľ: Andrea Adamovičová

Overovateľ: Margita Kojšová

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist