Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zápisnica č.2

Zápisnica č. 2

Z mimoriadneho valného zhromaždenia Materského centra Slnečnica, ktoré sa konalo dňa 16.6.2011 v materskom centre.

Prítomní: Andrea Adamovičová, Adriana Horvátová, Katarína Valachovičová, Jana Kocianová, Helena Androvičová, Michaela Učníková, Silvia Šantavá, Margita Kojšová

 

Program:

 1. Privítanie
 2. Oboznámenie s hospodárením MCS v čase od 2/2011 – 5/2011
 3. Informácie o výbave, údržbe hračiek a doterajších aktivitách MCS
 4. Zhodnotenie akcie Míľa pre mamu 2011 v Skalici
 5. Diskusia  a) plánované aktivity na mesiace september 2011– január 2012

                b) možnosti získavania finančných prostriedkov pre MCS

                c) iné návrhy/pripomienky/vylepšenia

                d) premyslenie fungovania MCS po nástupe vedúcich členok do 

                    práce

 

 

2. Oboznámenie s hospodárením MCS v čase od 2/2011 – 5/2011

 

Margita Kojšová informovala zúčastnené mamy o príjmoch a výdavkoch MCS v daných mesiacoch. Príjmy (z členského, zo vstupného za mesiace 2/2011-5/2011, z Míle pre mamu a z dobrovoľných príspevkov) boli približne 180Eur. Výdavky (výdavky spojené so založením OZ, sympatizantstvo v ÚMC, výdavky na Míľu pre mamu, vybavenie, bežné výdavky, účet OZ, prenájom,...) boli približne 258 Eur. Podrobný prehľad bude spísaný  v Zápisnici č. 3.

 

 

3. Informácie o výbave, údržbe hračiek a doterajších aktivitách MCS

 

Margita Kojšová  informovala mamy o vybavení MC: počiatočná výbava bola darom od CVČ v Skalici, nejaké veci (drevená hračka – obliekanie mackov, poháre, látky na vankúšiky,...) sme si zakúpili sami, časť hračiek bola darom od pani Dugovičovej a Adamovičovej a z financií, ktoré získala sponzorsky pani Hlupiková bol zakúpený terč a 2 minišliapačky.

Údržbu a dezinfekciu hračiek a vybavenia vrátane kobercov zabezpečili pani Adamovičová, Kojšová a Kocianová. Doteraz to bolo 2x, ďalšia údržba je naplánovaná na leto.

 

K doterajším aktivitám MCS patria:

 • Herne (možnosť prísť sa pohrať a porozprávať)
 • Diskusie so psychologičkou na výchovné témy (pani Sedláková z CPPP v Holíči každý mesiac navštívila naše centrum a umožnila mamám individuálne diskusie a poradenstvo v rôznorodých problémoch)
 • Tvorivé dielničky (výroba veľkonočnej výzdoby – kuriatok, húseničky z vajíčkových škrupiniek, výroba fotorámčekov,...)
 • Tvorivé dielničky pre škôlkarov vrátanie servítkovej techniky, ktorú zabezpečovala Umelka v MCS
 • Prednáška o výchove detí predškolského veku (p. Sedláková)
 • Ukážka detských masáží (p. Naďa Scheerová)
 • Narodeninová oslava detí
 • Míľa pre mamu
 •  

4. Míľa pre mamu, 7. máj 2011

 • Míľový tím, ktorý zabezpečil prípravu tohto krásneho podujatia: Helena Androvičová, Katarína Valachovičová, Michaela Hlupiková, Margita Kojšová
 • Koordinátorka: Margita Kojšová
 • O úspešný priebeh akcie sa postaralo 38 dobrovoľníkov a organizátorov vrátane pracovníkov z MŠ prac. Hviezdoslavova a detí zo Zeleného domu
 • Zaregistrovaných účastníkov bolo 237.
 • Sponzori:

LARK – 80ks chlebíčkov ako občerstvenie pre dobrovoľníkov

ÚMC – minerálne vody Lucky

Pernikárstvo JO-PE-JA – 250ks perníkových srdiečok za cenu 0,30Eur /ks zabezpečila p. Valachovičová

OZ Michael – 75Eur na perníčky

Lekáreň Sv. Michala – 200ks lízatiek z hroznového cukru

www.animas.eu – zľava na korálky: 49Eur

Protherm – 50Eur ako dar (bolo použité na korálky)

KOHI MARKET – kancelársky tovar (farebné výkresy, pastelky,...)

Drogéria DM – vlhčené obrúsky, balóniky

Umelka – 200ks polystyrénových srdiečok a farby na tvár za zjednanú

                cenu 100 Eur + sponzorsky farby a iný materiál na svojej

                dielničke

Delphi Senica – 100Eur na nákup z Umelky

Elmont J.M. – financie na terč, minišliapačky a mäkké cukríky

Slovenská sporiteľňa – balóniky

Grafobal – papiere, pexesá, puzzle, darčekové taštičky, pohľadnice

p. Mažgútová – dar 20Eur poukázaných na účet a použitých na uhradenie

                          zvýšených poplatkov za telefón kvôli organizácii MPM

                          p. Kojšovej

 • Z dobrovoľného príspevku na fungovanie MCS sa počas akcie vybralo 22,50Eur, z toho 16,99Eur bolo použitých na nákup sady 2 detských stanov a tunela z Billy, zvyšok sa dal do pokladne MCS.

 

5. Diskusia

a) plánované aktivity na mesiace september 2011– január 2012

Medzi plánované aktivity patria: herne, diskusie so psychologičkou, dielničky, narodeninové oslavy, angličtina pre mamy, športové aktivity pre deti do 3 rokov. Aktivity budeme prispôsobovať podľa požiadaviek mám a okolností. Pani Adamovičová navrhla zaviesť v aktivitách pre deti pravidelnosť, napr. jeden deň cvičenie v telocvični (napr. postavenie prekážkovej dráhy,...), iný deň tancovanie s deťmi, tvorenie, čítanie z knižiek.

b) možnosti získavania finančných prostriedkov pre MCS

V tomto bode sme sa zhodli na možnostiach využívať granty a výzvy na projekty. Budeme sledovať výzvy a podľa možnosti sa budeme snažiť do nich zapojiť. Konkrétne aktivity, ktoré by sme chceli zafinancovať ešte dohodneme.

c) iné návrhy/pripomienky/vylepšenia

Pani Učníková navrhla spísať žiadosť o fungovanie malého bazéna na kúpalisku. Zistíme možnosti a podľa nich budeme v tomto bode pokračovať ďalej.

Pani Šantavá navrhla prednášky s lekárom. Máme v pláne osloviť konkrétnych ľudí a zariadiť sa podľa ich odpovede. Možnosti preverí p. Šantavá.

Pani Učníková navrhla napr. prednášku o alergiách.

Pani Adamovičová navrhla využívanie bazéna v ZŠ aj pre deti. Možnosti preveríme.

Pani Androvičová navrhla spoločné výlety aj počas prázdnin.

Pani Kojšová navrhla urobiť vlastnú web stránku, aby sa o MCS mohlo dozvedieť čo najviac mám. V súčasnosti je prístupná skupina na facebooku pod názvom Materské centrum Slnečnica, ktorá je však prístupná len pre tie mamy, ktoré sú na facebooku prihlásené, čo je jej nevýhoda. Pani Valachovičová prisľúbila prezistiť možnosti tvorby webstránok zdarma.

 

 

d) premyslenie fungovania MCS po nástupe vedúcich členok do práce

Pani Valachovičová navrhla požiadať Mesto Skalica o umožnenie stretávania sa v CVČ aj naďalej. Pani Kojšová zistí možnosti.

 

Zapísané dňa 21.6.2011

Zapisovateľ: Margita Kojšová

Overovateľ: Andrea Adamovičová

Podpisy prítomných členov MCS na valnom zhromaždení:

Andrea Adamovičová

Adriana Horvátová

Katarína Valachovičová

Jana Kocianová

Helena Androvičová

Michaela Učníková

Silvia Šantavá

Margita Kojšová

 

 

 

 

 

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist